I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Laureaci Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila

20 kwietnia 2016 roku w Poznaniu odbyła się gala ogłoszenia wyników X jubileuszowej edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila. Uroczystość miała miejsce w Salonie Mickiewicza (pod kopułą) na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM - Collegium Maius. Konkurs adresowany był do uczniów wielkopolskich szkół średnich. Tegoroczna edycja konkursu rozgrywana była w czterech kategoriach – poezji, prozy, przekładu literackiego i prowadzeniu bloga tematycznego. Uczniowie naszego liceum, Maria Agnieszka Kozan z klasy IIIa i Jan Klósak z klasy IIIb zostali wyróżnieni w dziedzinie poezji. Niebawem ich wiersze będą opublikowane na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z pracami laureatów z zeszłego roku, w szczególności naszej uczennicy Marysi Kozan, która zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych konkursach!

https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/dodatkowe-informacje/konkurs-literacki-o-nagrod-fan-fila/prace-laureatow-2015

   | 21.04.2016 | M. Kozan |