I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Nadzieja, śmiech i sen

"Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję ,śmiech i sen". Tyle Immanuel Kant, w sprawie drugiego z wymienionych komponentów kształtujących rzeczywistość człowieka- śmiechu, najwięcej do powiedzenia mieli uczestnicy II Kabaretonu ILO, przedsięwzięcia zorganizowanego 20 kwietnia 2016r. w auli naszej szkoły. Przegląd miał na celu promocję różnorodnych form kabaretowych, inspirowanie młodych ludzi do wyzwalania twórczego potencjału, kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kreatywności, współpracy w grupie oraz rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów. Konkurs polegał na zaprezentowaniu: skeczu, monologu, piosenki lub innej krótkiej formy scenicznej. Jury w składzie mgr Katarzyna Gogolińska-Nadachowska, mgr Jakub Goworzewski mgr Małgorzata Lucińska oraz Krystian Andruszkiewicz, Patryk Ławrynowicz i Wojciech Patryniak, oceniało m.in. sposób prezentacji dobór repertuaru oraz poprawność językową. Miejsce I wywalczyła klasa Id, tytuł skeczu "Ela", II lokatę zajęła klasa Ic, która zaprosiła całą publiczność na autorską "Randkę w ciemno", na miejscu trzecim uplasowała się z tekstem "Relacje damsko męskie" klasa IId. Najlepszą aktorką kabaretową została Adrianna Marczak[Id], zaś aktorem Maksymilian Kaplicki [IId].Nagroda publiczności powędrowała do Wojtka Krolka również z klasy IId. Wszystkim uczestnikom wykazującym się ogromnym profesjonalizmem scenicznym gratulujemy i zapraszamy za rok !

   | 24.04.2016 | M. Lucińska |