I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Wspomnienie o Stanisławie Gliwińskim

Stanisław Gliwiński należał do grona wybitnych profesorów I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dalsze informacje na stronie wlkp24.info.

   | 25.06.2017 | A. Izydorska |