I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Konkurs matematyczny KOMA na Uniwersytecie Wrocławskim

W dniu 4 grudnia 2017 r. w I LO w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się szkolne eliminacje konkursu matematycznego KOMA.

Organizatorami konkursu są Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacja Matematyków Wrocławskich, a jego nowatorska formuła polega na tym, że nie korzysta on ze szkolnej wiedzy, dzięki czemu może być skierowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest umiejętność słuchania ze zrozumieniem, notowania i przetwarzania informacji.

Konkurs rozpoczął się wykładem dotyczącym zupełnie nowego dla słuchaczy pojęcia. Następnego dnia uczniowie zdobytą przez siebie wiedzę sprawdzali, rozwiązując zadania konkursowe z tego zakresu. W szkolnym etapie konkursu KOMA w I LO, wzięło udział 50 uczniów. Najlepszymi okazali się: Mikołaj Leki, Bartosz Kamiński, Adam Fusiński, Patryk Tomalak, Mariusz Kądziela, Magdalena Pluta i Weronika Trzeciak - wzięli udział w finale konkursu 16 grudnia 2017 r. w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Było tam 150 uczniów szkół z całej Polski; VI miejsce zajął Patryk Tomalak i warto podkreślić, że wszyscy nasi uczniowie osiągnęli wyniki w pierwszej dwudziestce . GRATULUJEMY!!! Życzymy kolejnych sukcesów.

   | 22.12.2017 | J. Sadowska |