I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

PROFIL

PROFIL to kolejna cykliczna wystawa uczniów z klas o profilu matematyczno-architektonicznym. Ekspozycja rysunków młodych adeptów sztuki rysunkowej to doskonała okazja do konfrontacji autor-obraz-odbiorca. Dla niektórych z nich to pierwsze tego typu doświadczenie.

Zawsze jednak budzące te same emocje niezależnie od tego kto i ile razy prezentował swoje prace szerszemu gronu odbiorców.

Tematyka prezentowanych prac jest dość szeroka - martwa natura, draperia, geometria, zadania z wyobraźni.

W tym roku w wystawie udział wzięło prawie 70 uczniów.

A już rosną kolejni, bardzo godni następcy...!

Zatem... do ołówków

   | 07.01.2018 | M. Szeląg |