I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Wyniki Konkursu Bóbr 2017

Spośród 4267 uczniów z 297 szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w XII edycji Konkursu Bóbr 2017, uczeń klasy 1 d - Mateusz Serek – zdobył Wyróżnienie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w marcu na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przypomnijmy, że Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Mateuszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie informatyki.

   | 09.01.2018 | R. Kałużna |