I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Ważne daty

Wystawienie ocen za I semestr 2017/2018 do 19 stycznia. Koniec I semestru 26 stycznia. Zebrania z rodzicami w środę 31 stycznia. Ferie zimowe 12-25.02.2018.

   | 11.01.2018 | A. Izydorska |