I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Szkolenie przydatne na przyszłość

W piękny, zimowy dzień klasa 3 D opuściła szkolne mury i wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, podczas którego wzbogacili swoją wiedzę na temat pozyskiwania środków finansowych na założenie własnej firmy. Doświadczenie to może im się przydać już niedługo, kiedy będą planować swoją przyszłą pracę zawodową.

W drugiej części dnia wybrali się na lodowisko, by wśród piruetów i toeloopów na chwilę zapomnieć o szarej rzeczywistości. Dzień można zaliczyć do bardzo udanych.

   | 09.02.2018 | R. Kałużna |