I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Prawo do wiedzy

„Prawo do wiedzy” to nazwa projektu, który realizowały w naszej szkole studentki drugiego roku studiów prawniczych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: Aleksandra Hyla, Kamila Białasik oraz absolwentka ILO -Jagoda Powąska. Przyjechały do nas w ramach projektu „Projektor Wolontariat Studencki” i olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Dziewiątego kwietnia przeprowadziły w luźny i ciekawy sposób warsztaty z prawa cywilnego, karnego oraz słownictwa Legal English, czyli wyrazów używanych w sądownictwie w krajach anglosaskich. W warsztatach udział wzięła klasa IIA. Uczniowie zapoznali się nie tylko z teorią, ale mieli również okazję do ćwiczeń praktycznych: badali bowiem sprawę morderstwa, ucząc się przy tym podstawowych pojęć używanych przez prawników oraz sędziów. Zajęcia zaciekawiły nie tylko osoby zainteresowane studiami prawniczymi, ale także resztę klasy, która brała w nich czynny udział.

   | 10.04.2018 | W. Rożek |