I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Global Education

Studiuj za granicą z Global Education - pod takim hasłem w minioną środę miało miejsce spotkanie uczniów zainteresowanych studiami w Anglii i Holandii z przedstawicielką Global Education z Warszawy- panią Katarzyną Widzgowską. Ponad 50 uczniów zgromadzonych w sali wykładowej miało okazję zdobyć informacje na temat procesu rekrutacyjnego, kwestii finansowych, wymagań językowych oraz przebiegu studiów na uczelniach brytyjskich oraz holenderskich w trybie studiów licencjackich oraz magisterskich.

   | 14.04.2018 | I. Gabrysiak |