I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

A. Brudło Laureatem XLIV Olimpiady Historycznej

W dniach 6-9 kwietnia 2018 r. w hotelu Prawdzic Resort&Conference w Gdańsku odbyły się eliminacje centralne XLIV Olimpiady Historycznej. Jak co roku olimpiada historyczna rozgrywana jest w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym w okresie od października do kwietnia. Arek pomyślenie przeszedł etap szkolny a na etapie okręgowym zakwalifikował się do dziewięcioosobowej reprezentacji Wielkopolski na etap centralny.

W olimpijskich zmaganiach na etapie centralnym wzięło udział 113 uczniów wyłonionych spośród blisko 1800 uczestników eliminacji okręgowych. Zwycięzcą zawodów okazał się Kamil Gryczyński z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Tytuł laureata uzyskało 39 osób, wśród których znalazł się Arkadiusz. Wszyscy pozostali uczestnicy eliminacji zdobyli tytuł finalisty.

W uroczystym zakończeniu XLIV Olimpiady Historycznej wzięli udział m.in. Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć oraz Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz. Tegoroczni laureaci i finaliści odebrali zestawy nagród ufundowanych przez Marszałka Sejmu RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Arkowi serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy wielu następnych w jego przyszłej edukacyjnej i naukowej karierze.

mgr Piotr Grabarz

Autor zdjęć: Krzysztof Manyś.

   | 15.04.2018 | P. Grabarz |