I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Święto Szkoły 13/14 kwietnia 2018 roku.

W 173. rocznicę powstania I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z tradycją, społeczność szkolna obchodziła Święto Szkoły. Uroczystości w dniu 13 kwietnia 2018 roku inaugurowała, w asyście pocztów sztandarowych liceum i klubu sportowego Venetia, Msza Święta w Konkatedrze p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika, którą odprawił ks. prałat Tomasz Ilski. Ks. prałat skierował słowa homilii do zgromadzonej w świątyni młodzieży, absolwentów, dyrekcji i nauczycieli. W swoim wystąpieniu, w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego, nawiązał do życia i działalności mjr. Władysława Wawrzyniaka. Liturgii towarzyszył śpiew chóru szkolnego Chanson.

Po zajęciach lekcyjnych w auli szkolnej odbyła się akademia, w obecności zaproszonych gości m.in.: Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Członka Zarządu Rady Powiatu Ostrowskiego Aleksandry Kierstein, przedstawicieli duchowieństwa z ks. prałatem Tomaszem Ilskim. W uroczystościach uczestniczyli: emerytowany dyrektor liceum Remigiusz Wszędybył, absolwenci m.in. senator IV kadencji dr Andrzej Krzak, dr Antoni Sukiennicki, dr Krystian Niełacny, członkowie zjazdu absolwentów - Matura 1968, przedstawiciele władz Stowarzyszenia Wychowanków Alma Mater Ostroviensis z prezesem zarządu Krzysztofem Mikusińskim, członkowie Rady Rodziców I liceum, przedstawiciele placówek oświatowo - kulturalnych powiatu, emerytowani nauczyciele, grono profesorskie i delegacje klasowe uczniów. Zgromadzonych gości powitał dyrektor liceum dr Marek Lewicki, który podkreślił edukacyjną, wychowawczą, naukową i kulturotwórczą rolę szkoły, pełnioną coraz częściej w wymiarze ogólnopolskim. W związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości i zgodnie z tradycją Święta Szkoły został ufundowany portret absolwenta – mjr. Władysława Wawrzyniaka, jednego z ważniejszych organizatorów i dowódców frontu południowego w Powstaniu Wielkopolskim. Obraz autorstwa prof. dr hab. Tadeusza Gaworzewskiego, ufundował Starosta Ostrowski Paweł Rajski. W okolicznościowym wystąpieniu przypomniał rolę jaką odgrywa liceum w procesie nauczania, zwłaszcza w wymagającym czasie przeprowadzanych reform systemu oświatowego. Jako absolwent szkoły zaznaczył, że w obliczu wyzwań demograficznych, placówka od kilkunastu lat może poszczycić się najlepszymi wynikami naboru i najwyższą zdawalnością egzaminu maturalnego.

Podczas uroczystości przyznano tytuł ,,Zasłużony dla ALMAM MATREM OSTROVIENSIS’’ i wręczono odznaczenie ,,Zasłużony Profesor ALMAE MATRIS OSTROVIENSIS’’. Pierwszy tytuł przyznano Naczelnikowi Wydziału Kultury w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, „Ministrowi ostrowskiej kultury”, przyjacielowi liceum – Andrzejowi Leraczykowi. W laudacji odczytanej przez Prof. liceum Piotra Grabarza przedstawiono liczne funkcje pełnione przez Andrzeja Leraczyka m.in. Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w Barwach Jesieni – Antonin”, Przewodniczącego Komisji Konkursów Poetyckich organizowanych przez liceum. Podkreślono również inspirującą rolę nagrodzonego, przy tworzeniu warsztatów malarstwa i rysunku – Studium Kreatywności uczniów I Liceum oraz wspieraniu ważnych przedsięwzięć o charakterze artystycznym: koncertów, wernisaży, wystaw czy spektakli poetycko – muzycznych. Andrzej Leraczyk był i jest zawsze oddany sprawom społeczności lokalnej a zwłaszcza młodzieży. Nie mógł osobiście odebrać tytułu z powodu uczestniczenia w Konferencji Przewodniczących Rad Powiatu.

Drugie zaszczytne wyróżnienie otrzymała emerytowana Profesor I Liceum Kazimiera Misiorny. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w 1950 roku w II LO w Ostrowie Wielkopolskim, od 1978 roku w I Liceum aż do przejścia na emeryturę w 1990 roku. Tytuł mgr geografii uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. Przez kilkanaście lat była opiekunem Szkolnego Koła PTTK, w ramach którego organizowała liczne rajdy, konkursy i wycieczki turystyczne. Prowadzone przez Nią Koło Turystyczne, 2-krotnie zdobyło wyróżnienie w ogólnopolskich konkursach turystyczno – geograficznych. Wielokrotnie organizowała 2-tygodniowe obozy naukowo-wędrowne dla uczniów. Wychowała wielu pracowników naukowych i przedstawicieli świata nauk o ziemi. Profesor I Liceum Kazimiera Misiorny była wielokrotnie nagradzana i odznaczana najwyższymi wyróżnieniami oświatowymi.

Wyróżnionym osobom odznaczenia wręczyli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Dyrektor I Liceum dr Marek Lewicki, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów Alma Mater Ostroviensis Krzysztof Mikusiński oraz Przedstawiciel Kapituły Odznaczenia Prof. I Liceum Piotr Grabarz. Wzruszający charakter miało przekazanie przez przedstawicieli Komitetu Rocznika Absolwentów z 1968 roku Krzysztofa Mikusińskiego, Małgorzatę Latajkę i Cezariusza Słomkowskiego, donacji na fundusz stypendialny dla „Ucznia z pasją”. Uczyniony gest nie tylko łączy odległe pokolenia ale przyczynia się do kultywowania pięknej tradycji społecznikowskiej, jaka zawsze towarzyszyła edukacyjnym osiągnięciom uczniów ostrowskiego gimnazjum.

W imieniu zgromadzonych w auli przedstawicieli rocznika maturzystów z 1968 roku, przemawiał ks. Józef Kamzol. Po raz kolejny dał świadectwo najlepsze jakie może otrzymać szkolne środowisko nauczycieli - wychowawców. Przez podane przykłady z lat szkolnych i nabytych doświadczeń apelował o podtrzymanie formacyjnej roli liceum w epoce dominującego relatywizmu. W części artystycznej, muzyczne utwory interpretowali - Maria Sołtysiak, Małgorzata Talar, Nicola Bielecka i Konrad Biały.

dr Józef Pietrzak

Link do zdjęć.

   | 15.04.2018 | J. Pietrzak |