I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

Reprezentacja Powiatu Ostrowskiego z I Liceum na sesji plenarnej Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

26 kwietnia 2018 r. Łukasz Szukalski i Kamil Witek - uczniowie I Liceum, uczestniczyli w Poznaniu w obradach plenarnych II Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Wcześniej przeprowadzili projekt badawczy w szkołach ostrowskich i zakwalifikowali się do finału. Zwieńczeniem konkursu był udział w pracach komisji i głosowaniach w Sali Sesyjnej. Uczeń Łukasz Szukalski został wybrany Przewodniczącym Komisji Gospodarki, która zgłosiła kilka propozycji dot. uchwały końcowej.

Obrady plenarne stanowiły platformę wymiany przemyśleń młodego pokolenia i zakończone zostały podjęciem uchwały w sprawie postulatów młodzieży, dotyczących obchodów na terenie województwa wielkopolskiego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. Dyskusje w komisjach oscylowały wokół podstawowego tematu: Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku.

Wartością dodaną spotkania była merytoryczna współpraca w trakcie obrad z Zofią Szalczyk - Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Markiem Woźniakiem -Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Wojciechem Jankowiakiem - Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego i radnymi sejmiku m.in. Zbigniewem Czerwińskim i Ryszardem Grobelnym. W trakcie rozmów kuluarowych reprezentacja powiatu spotkała się z Ryszardem Taciakiem – Dyrektorem Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Opiekunem projektu był dr Józef Pietrzak.

   | 27.04.2018 | J. Pietrzak |