I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Wspomnienie

Dnia 22 kwietnia 2018 roku zmarł w Gdańsku Kazimierz Radowicz, polonista, prozaik, scenarzysta i autor słuchowisk, absolwent Almae Matris Ostroviensis.

Urodził się 3 marca 1931 w Ostrowie Wielkopolskim . Tutaj uczęszczał do szkoły powszechnej oraz Gimnazjum Męskiego w którym w roku 1950 zdał maturę jako uczeń klasy humanistycznej. Studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w roku 1955 uzyskał tytuł magistra filologii polskiej. Po studiach zamieszkał w Gdańsku z którym związał się na resztę życia. Przez wiele lat był pracownikiem Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku oraz prezesem Zarządu Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich. Współpracował z Teatrem Polskiego Radia w Warszawie dla którego napisał szereg słuchowisk. Był autorem wielu powieści oraz scenariuszy do filmów i seriali filmowych, w których popularyzował m.in. historię rodzinnego miasta Ostrowa Wielkopolskiego (film „Republika Ostrowska” oraz powieść „Noc sylwestrowa”). Kazimierz Radowicz był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in. tytułami: Zasłużony dla Miasta Gdańska i Zasłużony dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Otrzymał także zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz honorowe członkostwa: Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis” oraz Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Cześć Jego pamięci!

   | 27.04.2018 | K. Mikusiński |