I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Egzamin FCE za nami!

W sobotę 9 czerwca uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu FCE. Wydarzenie historycznej wagi, gdyż zdarzyło się to pierwszy raz w murach naszej szkoły. Przez cztery godziny rozwiązywali zadania zebrane w czterech arkuszach: rozumienie tekstów czytanych, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych, rozumienie ze słuchu i wypowiedź pisemna. Pogoda, 30 stopniowy upał, i same zadania sprawiły, że zdający nieźle się napocili, ale dali radę! Oprócz części pisemnej, elementem egzaminu jest wypowiedź ustna. Egzamin ustny odbył się 4 czerwca. Na wyniki zdający poczekają do połowy lipca, od kiedy to będą mogli poszczycić się posiadaniem certyfikatu językowego uniwersytetu Cambridge poziom B2. Trzymamy kciuki!

Zainteresowanych zapraszamy na kolejne sesje egzaminacyjne.

   | 12.06.2018 | S. Szczepaniak |