I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych

W poniedziałek 11 czerwca 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Komapłły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Gazetek Szkolnych. Konkurs adresowany był do redakcji gazet działających w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego i biorących udział w Warsztatach Dziennikarskich pod Patronatem Starosty Ostrowskiego organizowanych w I Liceum, które odbyły się 5 marca 2018.

Owocem tego spotkania są gazety „Jednodniówki”, prezentujące efekty pracy z panem dr Rafałem Dymczykiem oraz z panią redaktor Barbarą Źródlewską, gośćmi tegorocznych warsztatów.

Komisja konkursowa, pod przewodnictwem dr Katarzyny Frąckowiak, podczas oceniania „Jednodniówek” przesłanych przez 6 zespołów, brała pod uwagę następujące kryteria: samodzielność, oryginalne uczniowskie teksty, grafikę, skład, łamanie oraz ogólne wrażenie estetyczne.

Oto lista wyróżnionych i nagrodzonych redakcji:

I miejsce – otrzymały dwie gazetki: z III Liceum Ogólnokształcącego (Ad rem) i z I Liceum Ogólnokształcącego (BOMBA),

II miejsce – Zespół Szkół Technicznych (CHWAZtek),

III miejsce – II Liceum Ogólnokształcącego (Bez Cenzury).

Przyznano także wyróżnienia: dla Zespołu Szkół Usługowych (Nasze Szkolne To i Owo) i Zespołu Szkół Ekonomicznych (Feniks).

Wszystkie zespoły redakcyjne otrzymały nagrody, pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie podziękowania za trud włożony w koordynowanie pracy młodych dziennikarzy.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć nadesłane na konkurs gazetki.

   | 12.06.2018 | R. Kałużna |