I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Ostatnia Wędrówka z Filmem

Za nami ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty filmowe, które były częścią projektu "Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej". Z prowadzącym je doktorantem Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, mgr Adamem Domalewskim spotkaliśmy się po raz trzeci, aby kontynuować i podsumować rozmowę o sztuce, którą jest film.

Zajęcia podzielone były na dwie części: wykładowe i praktyczne, a każda z nich przyniosła dawkę nowej wiedzy. Na początku przedstawione zostały najczęściej wykorzystywane podczas tworzenia rodzaje planów filmowych, tak jak wspomniał nam mgr Domalewski nie ma jednego stałego podziału i może się to wydawać błahym zadaniem, jednak na niektórych przykładach sami zauważyliśmy, że są one do siebie podobne i pojawiały się problemy w ich rozpoznaniu. Ciekawym przykładem było także ukazanie kadru filmowego, na którym kilka ich rodzajów nakładało się na siebie.

W drugiej części warsztatów wykazaliśmy się wiedzą nabytą od pierwszych zajęć. Podzieleni zostaliśmy na grupy, aby opisać, a później także opowiedzieć pozostałym uczestnikom, przypisane fragmenty filmu. Każda grupa podeszła do tego najlepiej jak potrafiła; każdy fragment zdecydowanie się od siebie różnił, więc mogliśmy wyrazić nasze subiektywne zdanie na temat tego, co zobaczyliśmy. Dzięki tym warsztatom nauczyliśmy się łączyć interpretację z trudniejszą analizą dzieła filmowego- zauważyliśmy nie tylko bohatera i jego emocje, działania, a także obraz, czy dźwięk, które też odgrywają w filmie ważną rolę. Mgr Domalewski był zadowolony z efektów naszej pracy i na zwieńczenie naszych spotkań podziękował nam za ogromne zaangażowanie.

Podsumowując nasze trzy spotkania można stwierdzić, iż filmoznawstwo to ciężki orzech do zgryzienia. Wierzę, że od teraz wszyscy biorący w nich udział z podziwem oglądać będą każdy kolejny film i doceniać jego wszystkie detale, w których stworzeniu udział wzięło wiele wykwalifikowanych do swojej pracy ludzi.

Nad przebiegiem zajęć czuwały panie: Anna Bielawna-Piec oraz Małgorzata Lucińska. Warto nade wszystko podziękować Panu Adamowi za przybycie do naszej szkoły i chęć pracy z naszymi licealistami. Otworzył przed nami nowy tor myślenia i pogłębił naszą wiedzę w ciekawy sposób, czym wzbudził nasze zainteresowanie. Z przyjemnością przybywało się na spotkania i mamy nadzieję, że będzie jeszcze wiele okazji, aby kolejni uczniowie także mogli poznać wszystkie tajniki filmu.

   | 21.06.2018 | W. Krzymińska |