I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Wędrujący Filmoznawca w ILO - podsum. projektu

Przez trzy miesiące w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim odbywały się warsztaty filmowe z cyklu „Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej” prowadzone przez doktoranta Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, mgr Adama Domalewskiego. To właśnie dzięki pracy tego jakże inspirującego człowieka mieliśmy okazję poczuć się jak prawdziwi filmoznawcy.

Każdy z trwających trzy godziny warsztatów dotyczył innego zagadnienie związanego z filmem, jego realizacją i produkcją. Zajęcia dotyczyły chociażby powstawania ujęć w scenach, łączenia muzyki z obrazem czy samego tworzenia filmu od podstaw. Pokazało nam to jakim przedsięwzięciem jest tworzenie filmu, ile pracy potrzeba i że nie jest to takie proste jak się może wydawać.

Choć każde z zajęć dotyczyło innego zagadnienia, jedno się nie zmieniało. Wszystko zostało rozłożone na „czynniki pierwsze”. Każdy pojedynczy dźwięk czy obraz był przez nas dokładnie analizowany. „Dlaczego akurat tutaj? Dlaczego w ten sposób?”. Dzięki Mgr Domalewskiemu nauczyliśmy się odpowiadać na powyższe pytania i dostrzegać rzeczy, na które wcześniej nie zwrócilibyśmy uwagi oglądając film. Wiedza gromadzona z każdych poprzednich zajęć pomagała nam w ocenie i analizie kolejnych zagadnień jak i większej pewności wypowiadania się na temat filmu.

Warsztaty upłynęły nam w miłej atmosferze zaangażowania uczniów i wzajemnego szacunku do wypowiedzi kolegów i koleżanek. Nie zabrakło zabawnych określeń i skojarzeń, z których mogliśmy się wspólnie pośmiać, jak i trafnych stwierdzeń dotyczących konkretnych pytań i zagadnień. Dowiedzieliśmy się jak wygląda praca z filmem i jak wiele szacunku należy się całej ekipie tworzącej to dzieło.

Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Anna Bielawna-Piec, która od lat zaszczepia w uczniach pasję do filmu. Cieszymy się, że to właśnie nasza szkoła została wybrana spośród ponad 130 zgłoszeń do projektu.

   | 21.06.2018 | M. Talar |