I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Zmarł Pan Bogusław Stachowiak

Zmarł Pan Bogusław Stachowiak /1928-2018/ , jeden z najstarszych absolwentów naszej Szkoły. Urodził się 1928 roku w Jaskółkach powiatu ostrowskiego z ojca Franciszka, pracownika straży granicznej i matki Heleny ze Szlachtów. Do roku 1939 ukończył pięć klas szkoły powszechnej, klasę szóstą zaś w czasie okupacji, podczas tajnego nauczania. W 1942 roku rozpoczął pracę przymusową w firmie Friedrich Bressler w Ostrowie, w wieku 13 lat. W dniu 4 lipca 1944 roku został deportowany wraz z rodziną na roboty przymusowe do III Rzeszy, skąd powrócił do Ostrowa po zakończeniu wojny. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1948 roku po ukończeniu nauki w Gimnazjum i Liceum Męskim w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1948 – 1952 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego uzyskując tytuł magistra prawa. W roku 1966 zawarł związek małżeński ze Stefanią Wunsch, którego owocem są dwie córki.

Po ukończeniu studiów pracował kolejno w Rejonowym Przedsiębiorstwie Młynów Gospodarczych w Ostrowie i w Lesznie, w Rejonie Przemysłu Leśnego w Ostrowie oraz w Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Ostrowie w charakterze inspektora ds. inwestycji, a następnie od 1961 roku aż do emerytury w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie na stanowisku radcy prawnego i koordynatora w Zespole Radców Prawnych, a także w Ostrowskich Zakładach Drobiarskich i Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Ostrowie.

W okresie aktywności zawodowej był wielokrotnie honorowany znaczącymi odznakami branżowymi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Śp. Bogusław był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Alma Mater Ostroviesis od momentu jego powstania tj. od 1994 roku. Przez kilka kadencji był członkiem Zarządu Stowarzyszenia służąc swoją wiedzą prawniczą.

Cześć Jego Pamięci!

   | 01.08.2018 | K. Mikusiński |