I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Warsztaty historyczne ,,Powtórka przed...''

Warsztaty historyczne ,,Powtórka przed...'',

XII edycja spotkań z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniach 24 i 25 września 2018 r. uczniowie klas humanistycznych oraz uczestnicy szkolnego koła historycznego z I LO im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego, po raz dwunasty wzięli udział w wykładach i warsztatach naukowych odbywających się w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat przewodni spotkania: ,,Niepodległość w różnych epokach'', był ściśle związany z tegorocznymi obchodami jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Pierwszego dnia, uczniowie naszego liceum, pod opieką dr. Józefa Pierzaka, zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Instytutu Historii UAM oraz wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Katarzyny Balbuzy ,,Żydzi contra Rzymianie. Walka o niezależność w okresie dominacji rzymskiej w Judei w I wieku po Chr.''. Ponadto uczestniczyli w zajęciach, wybranych według własnych zainteresowań, opierających się na pracy z materiałem źródłowym. Pierwszy dzień spotkania podsumował wykład prof.dr.hab. Józefa Dobrosza ,,Blaski i cienie polskiego rozbicia dzielnicowego'', który przybliżył uczestnikom historię państwa polskiego od 1138 roku. Drugiego dnia uczniowie pod opieką mgr Piotra Grabarza wysłuchali między innymi wykładów: ,,Czy w Rzeczypospolitej szlacheckiej obawiano się groźby utraty niepodległości? Kilka uwag o historii pojęcia ,,niepodległość'' w epoce przedrozbiorowej'' prof. dr hab. Michała Zwierzykowskiego oraz ,,Wielkie zrywy niepodległościowe I połowy XIX wieku'' prof. dr hab. Rafała Dobka . Ponadto wzięli udział w warsztatach, które podobnie jak pierwszego dnia uczyły pracy z materiałem źródłowym. Każdy uczestnik wykładów otrzymał książkowy informator z wykładami i ćwiczeniami pod red. Józefa Dobosza i Danuty Konieczko-Śliwińskiej. Nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach poświęconych między innymi ofercie edukacyjnej Muzeum Miasta Poznania oraz Olimpiadzie Historycznej dla Szkół Ponadgimnazjalnych. Na zakończenie dnia wykład na temat okoliczności odzyskania niepodległości w 1918 r. w zastępstwie nieobecnego prof. Piotra Okulewicza przedstawił prof. Stanisław Jankowiak. Zainteresowani uczniowie zaopatrzyli się w najnowsze publikacje z księgarni wydziałowej. Cały cykl wykładów był niezapomnianym i wartościowym doświadczeniem, a Instytut Historii już teraz zaprasza i czeka na absolwentów oferując atrakcyjne kierunki studiów.

Nikola Bielecka IIA.

   | 26.09.2018 | N. Bielecka |