I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Egzaminy językowe CAMBRIDGE w I Liceum

Pierwsze Certyfikaty rozdane!

W tym roku I Liceum uzyskało status centrum przygotowującego do egzaminów językowych Cambridge. Oznacza to, że uczniowie oprócz wsparcia w przygotowaniach do egzaminów, mogą przystąpić do nich w naszej szkole. W poprzednim roku szkolnym, zarówno egzamin ustny jak i pisemny dla pierwszej grupy naszej szkoły miał miejsce w I liceum. W bieżącym miesiącu nastąpiło pierwsze rozdanie certyfikatów. Wszystkim uczniom, którzy przystąpili i z powodzeniem zdali egzamin Cambridge, gratulujemy. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w planowanych warsztatach przygotowawczych, o terminie których poinformujemy szczegółowo niebawem.

Egzaminy językowe Cambridge obejmują kilka poziomów zaawansowania, każdy mający własną nazwę, od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Arkusze egzaminacyjne są opracowywane w Anglii. Część pisemna egzaminu oceniana jest w Anglii, natomiast część ustna oceniana jest przez wyszkolonych egzaminatorów w Polsce. Po zdaniu takiego egzaminu, osoba otrzymuje certyfikat, który precyzyjnie określa stopień zaawansowania w języku angielskim.

Egzaminy Cambridge uznawane są przez ponad 20 000 uniwersytetów, pracodawców oraz organizacji rządowych na całym świecie. Zdobyty certyfikat może pomóc w dostaniu się na studia za granicą, stanowi atut w rekrutacji na studia w Polsce, czy zdobyciu dobrej pracy.

   | 04.10.2018 | I. Gabrysiak |