I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Najstarsi, zasłużeni Absolwenci odchodzą do wieczności

Zmarł Pan Arkadiusz Rynowiecki (1927 -2018) – maturzysta z 1948 roku, członek pięcioosobowego Komitetu Założycielskiego naszego Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”. Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim jako syn Ignacego, powstańca wielkopolskiego, mistrza rzeźnickiego, właściciela sklepu i Julii z domu Podemska, krawcowej. Naukę na poziomie podstawowym przerwała II wojna światowa. 8 listopada 1939 roku został wraz z rodziną wysiedlony do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie przebywał do końca wojny. W tym czasie był aresztowany przez Gestapo i przez kilka dni poddany śledztwu. Po okresie okupacji niemieckiej, w lutym 1945 roku podjął naukę w naszym Gimnazjum Męskim w Ostrowie. Po uzyskaniu Świadectwa dojrzałości w 1948 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, przemianowanej później na Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Studia ukończył w 1952 roku otrzymując tytuł magistra ekonomii. Nakazem pracy został skierowany do Przedsiębiorstwa Uzdrowisko w Inowrocławiu. W roku 1956 wrócił do rodzinnego miasta i tutaj pracował w różnych zakładach aż do przejścia w 1992 roku na emeryturę. Ze względu na wykształcenie piastował stanowiska dyrektorskie d/s ekonomicznych w następujących przedsiębiorstwach: Zakłady Automatyki Przemysłowej, FUM w Ostrzeszowie i Ostrowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. W okresie aktywności zawodowej był wielokrotnie honorowany znaczącymi odznakami branżowymi oraz państwowymi.

Śp. Arkadiusz był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviesis” przez wszystkie lata naszej działalności, od prac założycielskich w 1994 roku poczynając.

Rodzinę założył w 1957 roku ze Stefanią z domu Jasik. Wychowali syna Jarosława i córkę Sławomirę. Spoczął w grobowcu rodzinnym na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.

Cześć Jego Pamięci !

   | 05.10.2018 | Cz. Rynkowski |