I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Obroniony tytuł mistrzowski

20 dnia października Anno Domini 2018 odbył się Finał Wojewódzki Konkursu Krasomówczego.

1. miejsce zajął Łukasz Szukalski. Obronił tym samym tytuł mistrzowski.

4. miejsce zajęła Weronika Bursztynowicz.

Opiekunem była Pani mgr Teresa Duczmal.

Finał Ogólnopolski odbędzie się w Zamku w Golubiu-Dobrzyniu.

   | 20.10.2018 | Ł. Szukalski |