I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Uwaga PierwszoklasiŚci!

Osoby, które z różnych przyczyn nie zaliczyły sprawdzianu lekkoatletycznego proszone są o zgłoszenie się w poniedziałek do nauczycieli wychowania fizycznego.

   | 03.11.2018 | K. Nadachowska |