I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Wykład szkoleniowy

Wykład prof. Bogumiły Kaniewskiej.

17 grudnia 2018 roku dyrekcja i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w szkoleniowej radzie pedagogicznej. W ramach doskonalenia kompetencji zawodowych przez nauczycieli prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i kierownik Zakładu Semiotyki Literatury Instytutu Filologii Polskiej, wygłosiła wykład z historii literatury. Zakres prac badawczych prof. Kaniewskiej obejmuje historię literatury XX stulecia, literaturę współczesną i teorię literatury. Profesor zajmuje się krytyką literacką i tłumaczeniem prozy anglojęzycznej. Opublikowała m.in. Świat w granicach „ja”. O narracji pierwszoosobowej (1997), Teoria literatury (wspólnie z Anną Legeżyńską) (2003), Literatura polska XX wieku (wraz z Anną Legeżyńską i Piotrem Śliwińskim) (2005), Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego (2013). Prof. Bogumiła Kaniewska wchodzi w skład kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. Wykład dla nauczycieli liceum, odwoływał się do przykładów z twórczości m.in. Henryka Sienkiewicza i Wiesława Myśliwskiego, stanowił inspirację do poszukiwania ciekawych lektur i poznawania nowych form literackich. Całość zakończył panel dyskusyjny.

Fot. dr J. Pietrzak.

   | 21.12.2018 | J. Pietrzak |