I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Wybitny Absolwent odszedł do wiecznoŚci

Smutna wiadomość – wybitny Absolwent odszedł do wieczności

Zmarł Pan Jan Nasiadek – maturzysta z roku 1950. Urodził się 24 czerwca 1930 roku w Kępnie jako drugi syn Franciszka – urzędnika tamtejszej Ubezpieczalni Społecznej i Julianny z domu Bochyńska. W 1933 roku cała rodzina przeniosła się do Ostrowa . Przed wojną ukończył dwie klasy Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Ostrowie, zaś w czasie okupacji na tajnym nauczaniu dalsze trzy klasy. Mieszkając całą okupację niemiecką w Ostrowie, na początku 1943 roku jako Polak by otrzymywać kartki żywnościowe musiał iść do pracy. Pracował w drogerii jako posłaniec i pracownik fizyczny do chwili wyzwolenia Ostrowa. Z chwilą otwarcia Gimnazjum w lutym 1945 roku zapisał się do pierwszej klasy i po zdaniu egzaminu wstępnego został przyjęty. Maturę w klasie matematyczno–fizycznej zdał w maju 1950 roku. W okresie gimnazjalnym należał do organizacji młodzieżowych i chóru gimnazjalnego. Po maturze rozpoczął studia na wydziale chemicznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w roku 1954 jako inżynier dyplomowany – specjalista w technologii nieorganicznej. Po skończeniu studiów dostał nakaz pracy w Ostrzeszowskiej Fabryce Chemii Gospodarczej. W tym zakładzie, z przerwami, przepracował ponad 20 lat przyczyniając się do znacznego rozwoju, budowy trzech nowych oddziałów a w nich uruchomienia wielu nowych produktów. Gdy zaczynał pracę w Ostrzeszowie w zakładzie pracowało 66 osób, kiedy odchodził w 1977 roku jako dyrektor techniczny Zakładów Chemii Gospodarczej Pollena w Ostrzeszowie, firma zatrudniała prawie 400 osób. Oprócz pracy w Ostrzeszowie pracował także kilka lat w Zakładach Chemicznych Azot w Jaworznie jako kierownik laboratorium badawczego oraz jako zastępca prezesa do spraw rozwoju w Chemicznej Spółdzielni Pracy w Ostrowie aż do przejścia na wcześniejszą emeryturę w roku 1982 . Nie spoczął jednak całkowicie na laurach pod względem aktywności zawodowej. W wybudowanym małym zakładzie przy własnym domu rozwinął produkcję farb szklarskich stosowanych przy produkcji szkła oświetleniowego (lamp), w witrażownictwie, a także przy zdobieniu szkła gospodarczego. Do połowy lat 90 – tych był jedynym producentem tych farb w Polsce.

Większą działalność poza zawodową wykazywał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, do którego wstąpił już w roku 1959 będąc przez wiele kadencji członkiem Zarządu Oddziału w Poznaniu. Za działalność w Stowarzyszeniu otrzymał nie tylko wszystkie odznaki stowarzyszeniowe, ale także złotą odznakę NOT z wieńcami.

Śp. Kolega był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Alma Mater Ostroviensis, od momentu jego powstania tj. 1994 roku. Współorganizował obchody Jubileuszu150-lecia Szkoły, przez dwie kadencji był członkiem Zarządu i skarbnikiem naszego Stowarzyszenia oraz cyklicznie organizował spotkania koleżeńskie maturzystów z 1950 roku. Za tą działalność otrzymał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.

Oddzielną pasją Śp. Kolegi była społeczna i jakże skuteczna aktywność w dziedzinie recenzowania poczynań inwestycyjnych władz samorządowych naszego regionu.

Kolega Jan w roku 1968 ożenił się z Małgorzatą Piotrowską , z którą ma dwóch synów i córkę: Jacka, Andrzeja i Hannę. Hanna i Andrzej są członkami naszego Stowarzyszenia.

Uroczystości pożegnalne odbędą się w sobotę, dnia 12 stycznia 2019 roku o godz. 11,00 msza św. w ostrowskiej Konkatedrze, po czym pogrzeb na cmentarzu przy ul. Limanowskiego.

Cześć Jego Pamięci !

   | 08.01.2019 | K. Mikusiński |