I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Seans filmowy Klubu Historycznego

W poniedziałek 28 stycznia 2019 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się projekcja filmu "Danuta Siedzikówna ps. INKA". Seans filmowy stanowił kolejną inicjatywę prowadzoną w ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. St. Roweckiego "Grota" w Ostrowie Wielkopolskim. Inicjatorem powstania klubu jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Prowadzący spotkanie, Jerzy Sówka Przewodniczący Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" serdecznie powitał licznie zgromadzoną publiczność a zwłaszcza młodzież przybyłą z nauczycielami.

Zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele ostrowskich szkół średnich, zapoznali się filmem edukacyjnym o ważnym znaczeniu patriotycznym. Dokument relacjonował życie rodzinne "INKI", jej działalność w szeregach Armii Krajowej po męczeńską śmierć zadaną przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Jednocześnie autorzy filmu odtworzyli proces poszukiwania świadków i dokumentów zbrodni, po odnalezienie miejsca pochówku, ekshumację i ceremoniał pogrzebowy z udziałem naczelnych władz politycznych III RP.

Seans był kolejną lekcją historii najnowszej, nie tylko przypominał przyczyny i przebieg zbrodni politycznej ale służył obiektywnemu wyjaśnieniu prawdy historycznej. Bez tego procesu nigdy nie dojdzie do zrozumienia genezy, prowadzonej od połowy XX wieku, wojny polsko-polskiej.

   | 30.01.2019 | J. Pietrzak |