I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

20 lat strefy euro

W ramach realizacji projektu edukacyjnego Powiatu Ostrowskiego- Unia Europejska ,,Czas młodych”, 2 kwietnia 2019 r., odbyło się w naszej szkole spotkanie, młodzieży klas trzecich, z prof.dr.hab. Maciejem Walkowskim, pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii politycznej oraz polityki społecznej i ekonomicznej. W ramach swoich badań zajmował się m.in. procesami globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, transnarodowymi korporacjami, reżimami monetarnymi, a także integracją europejską oraz gospodarkami Azji Południowo-Wschodniej. Jest autorem licznych publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim, w tym ośmiu monografii naukowych. „Polska w strefie euro-szanse i zagrożenia” to temat realizowanego w ILO wykładu, które to zagadnienie, w dzisiejszej rzeczywistości geopolitycznej i ekonomicznej, ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Pan Profesor nakreślił rolę państwa polskiego w Unii Europejskiej w aspekcie gotowości naszego kraju do przyjęcia wspólnej waluty. Argumenty za strefą dotyczyły m.in. wzmocnienia pozycji Polski, podniesienia prestiżu naszego kraju na arenie międzynarodowej, większych możliwości oddziaływania na politykę europejską w kontekście prezentowanej obecnie koncepcji ,,Europy dwóch prędkości”, czy zminimalizowania ryzyka kursowego wśród rodzimych eksporterów do UE. Odwołując się do literatury naukowej prof. Walkowski przedstawił także stanowisko walutowych sceptyków m.in. znanych ekonomistów: Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka. Zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy strefy mają swoje racje i stosowne argumenty. Młodzież klas maturalnych z pewnością wyniosła z ww. spotkania nie tylko merytoryczną wiedzę, ale także wiele refleksji dotyczących swoich przyszłych wyborów edukacyjno - zawodowych.

   | 03.04.2019 | M. Lucińska |