I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

Wytypowani na sesję Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

Joanna Skoczylas (1c) i Łukasz Szukalski (2a) zostali wytypowani jako jeden z dwóch zespołów, które będą reprezentowały Powiat Ostrowski na sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Rekrutacja odbyła się 4 dnia kwietnia Anno Domini 2019 w IV Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Do projektu zgłosiło się 7 zespołów uczniowskich ze szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski, a zadaniem było przedstawienie korzyści płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie ich Powiatu.

   | 06.04.2019 | ł. Szukalski |