I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Odszykuj moje meble

To kreatywne przedsięwzięcie wspomagające nauczanie przedsiębiorczości realizowane przez klasę o profilu matematyczno-architektonicznym. Celem projektu jest nabywanie nawyków i postaw proekologicznych oraz zrozumienie pojęcia recyklingu w szerokim znaczeniu, poznanie konstrukcji krzeseł oraz twórcze zastosowanie wiedzy z zakresu wzornictwa. Zadaniem każdego z uczniów zaangażowanego w ww. przedsięwzięcie było znalezienie i odnowienie starego ,niepotrzebnego krzesła-według własnego pomysłu. Powstałe w ten sposób dzieła można było podziwiać w naszej szkole, przez dwa ostatnie tygodnie. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony tradycyjnie na cele charytatywne. Zdjęcia krzeseł znajdują się na naszej stronie na facebooku

   | 30.05.2019 | G.Lucińska |