I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Nauczyciele I LO w Wielkiej Brytanii

W dniach 03 - 08 czerwca bieżącego roku, nauczyciele I liceum - mgr Iwona Gabrysiak Dzielicka, mgr Anna Jędrzejak Izydorska, mgr Dagmara Janicka Konofal oraz mgr Patrycja Kowalczyk uczestniczyły w Kursie metodycznym w Exeter, w Wielkiej Brytanii, zorganizowanym w ramach projektu pn.: "Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Kurs odbywał się w Globe English Centre - Centrum językowym w Exeter i miał charakter metodyczno-językowy z elementami kulturo-poznawczymi. W ramach kursu uczestnicy zapoznali się z innowacyjnymi metodami i formami nauczania języka angielskiego w zakresie takich obszarów jak: kreatywne wykorzystanie podręczników na zajęciach języka angielskiego; rozgrzewki językowe oraz tzw. „ wypełniacze”; innowacyjne metody nauczania struktur gramatycznych, dyktando jako metoda stymulująca rozwój kompetencji językowych, działania mające na celu aktywowanie i motywowanie uczniów, wykorzystanie materiałów wizualnych oraz multimedialnych w kształceniu umiejętności mówienia, skuteczne metody w podnoszeniu poziomu umiejętności w zakresie fonetyki, intonacji oraz płynności wypowiedzi ustnej uczniów, wykorzystanie metody filmu w nauczaniu języka angielskiego, techniki kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wykorzystanie tekstów źródłowych, metody oceny i korekty błędów w pracach pisemnych oraz wypowiedziach ustnych uczniów oraz aspekty gramatyczne oraz kulturowe.

Niewątpliwie ważnym aspektem wyjazdu były również: zwiedzanie miasta Exeter oraz zapoznanie się z jego historią i kulturą; wycieczka do miasteczka portowego Torquay, w którym urodziła się w roku 1890 Agatha Christie – najsławniejsza angielska autorka powieści kryminalnych oraz uroczej wioski rybackiej Brixham.

Udział w kursie oraz pobyt w Anglii był niewątpliwie cennym doświadczeniem, zarówno w kontekście metodycznym, językowym oraz kulturowym, co w przyszłości z pewnością będzie mieć przełożenie na podniesienie jakości nauczania języka angielskiego w naszej szkole.

   | 27.06.2019 | I. Gabrysiak |