I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Nauczyciel języka niemieckiego w Berlinie

W dniach 15-21 września bieżącego roku nauczyciel I liceum, mgr Jakub Gaworzewski wraz z grupą 11 nauczycieli jezyka niemieckiego ze szkół średnich Powiatu Ostrowskiego doskonalił swój warsztat pracy w ramach projektu Powiatu Ostrowskiego pn.: „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Kurs odbył się w did deutsch-institut Berlin. Celem pobytu było doskonalenie zawodowe pedagogów w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania języka niemieckiego. Program obejmował min. aktualne zwroty w życiu codziennym, kreatywne wykorzystanie mediów przy tworzeniu scenariuszy lekcji, świadomość interkulturalną, metody utwalania słownictwa, pogłębianie umiejętności mówienia na lekcji, rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów, wprowadzanie idiomów, motywowanie uczniów do nauki drugiego i trzeciego języka, prezenację oficajnych egzaminów z języka niemieckiego – telc oraz TestDaF, wykorzystanie dramy na lekcjach języka obcego.

Założeniem projektu jest zwięszenie innowacyjności i efektywności nauczania języków obcych w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Program Eramus+ umożliwia szkołom podstawowym i średnim nawiązanie współpracy międzynarodowej w formie doskonalenia kompetencji językowych uczniów oraz zawodowych samych auczycieli.

Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystwyane przez samych uczestników projektu w ich pracy zawodowej.

Projekt przygotowany został przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z kadrą pedagogiczną szkół średnich.

   | 25.09.2019 | J. Gaworzewski |