I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2018

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO KLAS I

NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019

1) Terminy

- Od 14.05.2018 do 30.05.2018 (do godz. 15.00) - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

- Od 15.06.2018 do 19.06.2018 (do godz. 15.00) - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły/kolejności wyboru szkół

- Od 22.06.2018 do 25.06.2018 (do godz. 15.00) - uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

- 11.07.2018 - godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

- Do 19.07.2018 (do godz. 12.00) - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej)

- 20.07.2018 - godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2) Dokumenty niezbędne podczas rekrutacji, które należy złożyć od 14.05.2018 do 30.05.2018

- biała wiązana teczka,

- dwa zdjęcia,

- wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępny na stronie powiatu ostrowskiego)

https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadgimnazjalna/nabor/