I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Szkoła

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kwietniowe obchody Jubileuszu 175-lecia liceum zostają odwołane i odbędą się w innym terminie (w miesiącach jesiennych).

Z poważaniem

dr Marek Lewicki

Dyrektor Liceum

Jubileusz 175 lat I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim

Rok 2020 to rok Jubileuszu I Liceum, które swoją działalność rozpoczęło 14.04.1845 roku, będąc obecnie najstarszą szkołą średnią w Ostrowie Wielkopolskim i jedną z najstarszych szkół średnich w Wielkopolsce. Liceum jest członkiem stowarzyszenia na rzecz najstarszych szkół w Polsce.

Wydarzenia jubileuszowe: koncerty, wystawy, sesja naukowa, wydawnictwa oraz imprezy sportowe w ramach SKS „VENETIA” będą miały miejsce w całym roku 2020.

Główne uroczystości jubileuszowe połączone ze zjazdem członków stowarzyszenia „ALMA MATER OSTROVIENSIS” odbędą się 24.04.2020 i będą połączone z dorocznym „Świętem Szkoły” unikatowym z racji swojej tradycji w skali kraju.

Honorowy patronat nad Rokiem Jubileuszu 175-lecia objął Starosta Ostrowski Pan Paweł Rajski.