I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Jubileuszowa OTK

„Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła” – to hasło XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, której etap diecezjalny odbył się 5 marca w parafii św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Olimpiadę rozpoczęło nabożeństwo, które prowadził ks. prał. dr Jerzy Adamczak, wikariusz biskupi ds. katechizacji.

W intelektualne szranki stanęło 75 młodych ludzi z diecezji kaliskiej. Młodzież w ciągu 45 minut rozwiązywała test składający się z 34 pytań. Wcześniej w etapie szkolnym wzięło udział 1207 uczniów z 30 szkół ponadgimnazjalnych z terenu diecezji kaliskiej. Na tegorocznym konkursie uczniowie musieli wykazać się głównie wiedzą na temat sakramentu pokuty i pojednania. Młodzież musiała zapoznać się z dokumentami Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka, opracowaniami teologiczno-pastoralnymi na temat obrzędów pokuty, a także Słownikiem Teologii Biblijnej. Ponadto obowiązywała znajomość Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Za organizację etapu diecezjalnego olimpiady odpowiadali: ks. prał. dr Jerzy Adamczak, wikariusz biskupi ds. katechizacji, Małgorzata Chrzanowska i Beata Misiek.

Naszą szkołę na etapie diecezjalnym reprezentowały uczennice: Patrycja Noculak, Maria Siberna z klasy 3B i Magdalena Obsadna z klasy 1E.

- Ten konkurs zarówno dla katechetów jak i uczniów jest momentem mobilizacji. Te pytania są często trudne, kłopotliwe, dotykają szczegółów, różnych dokumentów kościelnych, Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zachęcam do tego, abyście kontynuowali tę wiedzę, którą zdobyliście, żeby tego nie zarzucić, a Pan Bóg wesprze swoją łaską na drodze rozwoju duchowego i intelektualnego. Potrzebujemy pojęć teologicznych, by móc później rozmyślać, modlić się – mówił bp Łukasz Buzun obecny na podsumowaniu olimpiady.

Laureaci odebrali dyplomy, książki i nagrody z rąk bp. Łukasza Buzuna, biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej i Aleksandra Ziobro, dyrektora Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Poza tym uczestnicy etapu diecezjalnego otrzymają na koniec roku szkolnego ocenę celującą z religii. Książki, pamiątkowe kubki i dyplomy przygotowano dla wszystkich uczestników.

Ks. A. Nawrocki

   | 10.03.2015 | R. Kałużna |