I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury

19 czerwca 2015 w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbył się finał XV Ogólnopolskiego konkursu na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród finalistów z całej Polski znalazł się uczeń I LO Jan Klósak z kl. II b, którego esej dotyczący interpretacji słów W. Gombrowicza uzyskał 3 miejsce spośród ponad 300 nadesłanych prac. Jurorzy w recenzji szkicu literackiego naszego ucznia podkreślali przede wszystkim jego merytoryczne walory, głęboką i ciekawą analizę podejmowanych zagadnień.

   | 21.06.2015 | A. Izydorska |