I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Nowa sala wykładowa w ostrowskim I Liceum

W bieżącym roku I LO obchodzi jubileusz 170-lecia swojego istnienia. W ramach obchodów jubileuszowych nastąpiło otwarcie sali wykładowej na 48 miejsc o charakterze audytoryjnym. Sala nosi imię dr. Józefa Jachimka, wybitnego humanisty i pierwszego powojennego dyrektora liceum.

W piątek 19 czerwca zainaugurowany został cykl wykładów akademickich w roku Jubileuszu. Wykład inauguracyjny dla grona profesorskiego liceum i zaproszonych gości wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ilski, wybitny polski historyk i obecnie dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwent I LO. Tematem wykładu było "Znaczenie cywilizacji starożytnych dla współczesnego człowieka". Profesor K. Ilski w niezwykłe interesujący sposób przedstawił przykłady korzystania przez współczesnego człowieka z wiedzy i mądrości starożytnych Greków i Rzymian oraz związków współczesnej cywilizacji zachodniej z judaizmem i chrześcijaństwem. Po wykładzie była możliwość porozmawiania przy kawie z profesorem o treściach poruszonych w wykładzie. Dyrektor liceum, dr Marek Lewicki, zapowiedział kolejne wykłady akademickie po wakacjach również dla młodzieży I LO zgodnie z przyjętą dewizą "liceum bliżej uniwersytetu".

   | 22.06.2015 | A. Izydorska |