I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Warsztaty "Przygoda z przyrodą..."

Warsztaty "Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy" finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach 27-29 września 2018 zainteresowani szeroką rozumianą przyrodą 30 uczniów klas I uczestniczyło w dwudniowych bezpłatnych warsztatach przyrodniczych w ramach Projektu "Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy" (POWR.03.01.00-00-U069/17) finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne realizowane były w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach i w Wielkopolskim Parku Narodowym. Nasi uczniowie mieli okazję zgłębiać tajniki przyrody pod okiem wykładowców uniwersyteckich. W tajniki pracy z mapą topograficzną wprowadził ich dr Leszek Kaczmarek. Różne elementy rzeźby polodowcowej Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich genezę uczniowie zgłębiali na terenie parku, który nazywany jest muzeum form polodowcowych, pod czujnym okiem dr Michała Lorenza. Wieczorem uczniowie mieli czas wolny, który poświęcili na rozmowy i integrację . Drugiego dnia uczniowie zostali podzieli na dwie. Z pierwszą grupą do parku wyruszył pan prof. UAM dr hab. Mariusz Pełechaty . Uczniowie odbyli ciekawe zajęcia w Wielkopolskim Parku Narodowym zatytułowane: "W cieniu wielkiego brata. Kluczowi przedstawiciele dendroflory i runa Wielkopolskiego PN". Druga grupa pod okiem pani mgr Marty Jaśkiewicz poznawała tajemnice stacji meteorologicznej , a następnie odbyła ćwiczenia na temat: "Sojusznicy czy przeciwnicy?

Bioróżnorodność Wielkopolskiego PN i jej związki z rzeźbą terenu, glebami, klimatem i działalnością człowieka". Wieczorem , pełni wrażeń i naładowani pozytywną energią dzięki obcowaniu z przyrodą wróciliśmy do Ostrowa, już czekając na nasz kolejny wiosenny wyjazd do Wielkopolskiego Parku Narodowego.

   | 05.10.2018 | E. Guarino |