I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Międzynarodowe Warsztaty Naukowe

W dniu 26 lutego odbyły się kolejne międzynarodowe warsztaty naukowe MASTERCLASSES dotyczące fizyki cząstek elementarnych. Wzięło w nich udział 12 uczniów i uczennic naszej szkoły pod opieką Tomasza Jędrzejaka. Warsztaty składały się z trzech części: wykłady dotyczące cząstek elementarnych i sposobów ich detekcji, ćwiczeń polegających na poszukiwaniu śladów określonych cząstek w materiałach pochodzących z badań w CERN, oraz międzynarodowej telekonferencji. Szczegółowe materiały można znaleźć na stronie NCBJ - Łódź.

   | 04.03.2019 | T. Jędrzejak |