I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Forum Synagoga

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Forum Synagoga

Lokalna społeczność żydowska.

W dniach 14-15 listopada 2019 roku w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim miała miejsce VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Lokalna społeczność żydowska. Organizatorzy sympozjum Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych i Dyrektor Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski skierowali zaproszenie również do nauczycieli oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez dr Karolinę Zielińską pt. Wielokulturowe miasta współczesnego Izraela – bogactwo i dylematy, uczestniczyli uczniowie koła humanistycznego I Liceum. Opiekunem grupy w pierwszym dniu wykładów był historyk Piotr Grabarz. W drugim dniu poświęconym na zajęcia warsztatowe z podstaw alfabetu hebrajskiego i inskrypcji nagrobnych, wzięli udział uczniowie klasy I C pod opieką dra Józefa Pietrzaka.

Konferencja poświęcona Lokalnej społeczności żydowskiej zainaugurowała VII edycję Festiwalu Mazel Tov – historia, kultura, tradycja i dziedzictwo narodu żydowskiego. W ramach festiwalu odbył się wernisaż prac Grażyny Kielińskiej „Moja Gwiazda Dawida, czyli Adam i Ewa w akcji”. W kolejnych dniach miała miejsce projekcja filmu „Dzieci Ireny Sendlerowaj” i koncert zespołu instrumentalistów Kroke.

Link do foto.

   | 17.11.2019 | J. Pietrzak |