I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Warsztaty z debaty

We wtorek 17 grudnia grupa młodzieży z naszej szkoły wzięła udział w warsztatach z debaty oksfordzkiej prowadzonych przez Pana Paweła Linke studenta III roku prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciela Fundacji Nowy Głos. Czym jest debata oksfordzka ?Jest to ustrukturyzowany rodzaj dyskusji, który kładzie nacisk na argumentacje i retorykę. Zwyczajowo biorą w niej udział dwie czteroosobowe drużyny ,,propozycji’’ i ,,opozycji’’ oraz marszałek, który czuwa nad jej przebiegiem. Mówcy występują naprzemiennie, a ich wystąpienia powinny trwa 3 lub 4 minuty. Każdy występujący ma określona role w debacie. Zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Samodyscyplina, budowanie trafnej argumentacji ,aktywne słuchanie, a wreszcie praca w zespole-to tylko niektóre z ważnych życiowych umiejętności , które nasi uczniowie mieli okazję ćwiczyć podczas interesujących i inspirujących zadań symulacyjnych.

   | 02.01.2020 | M. Lucińska |