I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

KOMUNIKAT

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12.03.2020 do dnia 25.03.2020 zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zostają zawieszone.

Rodziców i uczniów prosimy o śledzenie wszystkich informacji na stronie ILO na bieżąco.

Sekretariat czynny od 8:00-12:00.

   | 11.03.2020 | B. Błaszczak |