I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Komunikat dyrektora - aktualizacja

W związku z rozporządzeniem MEN w dniach od 25 marca do 26 kwietnia b.r. w szkole nie odbywają się zajęcia edukacyjne, a realizacja nauki odbywać się będzie na odległość. Szczegóły tej formy nauki zostaną przekazane rodzicom i uczniom poprzez dziennik elektroniczny.

   | 24.03.2020 | M. Lewicki |