I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Komunikat dla absolwentów z lat poprzednich

Komunikat dla absolwentów z lat poprzednich

1) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu udostępniła loginy i hasła, dzięki którym będzie można sprawdzić w serwisie OKE wyniki matur.

Loginy i hasła będzie można odebrać w czasie trwania matury, w sekretariacie szkoły.

2) Rozmieszczenie w salach, na poszczególnych przedmiotach maturalnych:

J.polski – poziom podstawowy s. 32

J.polski – poziom rozszerzony sala gimnastyczna

matematyka – poziom podstawowy s. 35

matematyka – poziom rozszerzony AULA

J.angielski – poziom podstawowy s. 35

J.angielski – poziom rozszerzony s. 35

geografia sala gimnastyczna

fizyka sala gimnastyczna

chemia sala gimnastyczna

biologia sala gimnastyczna

filozofia s. 7

   | 26.05.2020 | B. Błaszczak |