I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Warsztaty z debaty oksfordzkiej

Dnia 29 maja oraz 3 czerwca br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach online prowadzonych przez Pana Pawła Linke studenta IV roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, przedstawiciela Fundacji Nowy Głos. Tematem zajęć były zasady prowadzenia debaty oksfordzkiej. Pierwszego dnia uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności prowadząc dwuosobowe debaty na otrzymane przez moderatora tematy. Podczas zajęć uczestnicy otrzymali najważniejsze informacje dotyczące zasad prowadzenia tego typu debat. Kolejne warsztaty zostały poświęcone na przeprowadzenie dyskusji zgodnie z zasadami poznanymi na poprzednich zajęciach. Młodzież podzielona została na dwie czteroosobowe grupy. Pierwszy zespół to „obrońcy”, a drudzy to „przeciwnicy” przedmiotowej tezy. Dyskusji przewodniczył marszałek, który czuwał nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Debata przebiegała w kulturalnej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy byli doskonale przygotowani merytorycznie do argumentowania swoich tez. Dzięki tego typu warsztatom uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie prowadzenia dyskusji opartych na kulturze wypowiedzi oraz poszanowaniu oponenta. Praca w grupie, sztuka wysławiania się, aktywne słuchanie czy budowanie odpowiedniej argumentacji - to tylko kilka z umiejętności nabytych na tych bardzo intensywnych i ciekawych zajęciach.

Maria Pawełczak kl. IB

   | 08.06.2020 | M. Pawełczak |