I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Ważne daty

12.06 br. (piątek po Bożym Ciele) zgodnie z przyjętym harmonogramem roku szkolnego jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (również w formie zdalnej). W tym dniu zgodnie z harmonogramem CKE nie odbywają się także egzaminy maturalne.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych dla uczniów klas I i II to piątek 19.06.2020 r.

   | 09.06.2020 | M. Lewicki |