I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Debata online

24 września 2020 roku odbyła się internetowa debata oksfordzka pomiędzy uczniami naszego liceum a uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie. Ten rodzaj debaty, to także tzw. debata uniwersytecka, podczas której główną zasadą jest wzajemna kultura. Jej zadaniem jest dyskusja nad wcześniej wskazaną tezą. Debatują jej przeciwnicy, a także jej obrońcy. Tym razem przedmiotem sporu okazał się być problem "Czy powinno się zakazać zadawania prac domowych w szkołach ponadpodstawowych?". Naszą szkołę reprezentowali: Maria Pawełczak, Marlena Dymarska, Rafał Piechota oraz Joanna Skoczylas, którzy zasiedli po stronie propozycji i bronili zdania, że zakaz ten powinien zostać wprowadzony. Dzięki doskonałemu przygotowaniu i pracy zespołowej, naszej drużynie udało się zwyciężyć i umiejętnie wybronić swojej tezy, podpierając ją odpowiednimi argumentami. Za organizację i przebieg debaty odpowiadał Pan Paweł Linke, który już wcześniej przeprowadzał w naszej szkole warsztaty z tego typu debat. Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Małgorzata Lucińska .

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

   | 01.10.2020 | J. Skoczyla IIIc |