I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

13 grudnia 1981r…

W ramach realizacji w naszym Liceum projektu edukacyjnego ,,Świadkowie historii”,9 października 2020 roku odbyło się spotkanie uczniów klasy III b z Panem Stefanem Łyszczakiem, który w czasach PRL-u był jednym z licznych działaczy Solidarności. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowej lekcji , która w sposób szczególny dotyczyła okresu internowania Pana Łyszczaka oraz warunków w jakich ono przebiegało. Zgłębiali również wiedzę na temat przyczyn oraz następstw wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Dowiedzieli się również więcej o życiu codziennym w panującej wówczas rzeczywistości oraz trudach, z którymi przyszło się mierzyć ówczesnym patriotom. Możliwość wysłuchania relacji bezpośredniego uczestnika tych przełomowych w polskiej historii wydarzeń była niepowtarzalną okazją dla uczniów urodzonych po stanie wojennym. Ciekawe informacje na temat tamtego okresu, osobistych losów Pana Łyszczaka oraz innych działaczy, którym w znacznym stopniu zawdzięczamy współczesną nam wolną Polskę, spotkały się z wielkim zainteresowaniem młodzieży. Koordynatorem ww. projektu jest p. Małgorzata Lucińska.

   | 15.10.2020 | Julia Litwin IIIB |