I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Odeszła nasza wybitna polonistka

Z przykrością informujemy, iż dnia 28 października, w wieku 82 lat, odeszła nasza wybitna polonistka ś. p. prof. Teresa Kaczyńska, która w I Liceum Ogólnokształcącym uczyła 33 lata, a w ciągu tego okresu wykształciła i przede wszystkim wychowywała rzesze uczniów. W I Liceum uczyła nieprzerwanie do emerytury, natomiast w roku 2007 uhonorowana została tytułem i odznaczeniem "Zasłużony Profesor Almae Matris Ostroviensis".

Cześć Jej pamięci.

Dyrekcja i grono profesorskie ILO

Notatka na stronie Stowarzyszenia Wychowanków "Alma Mater Ostroviensis".

   | 02.11.2020 | M. Lewicki |