I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Komunikat dyrektora z dnia 24. 11. 2020 r.

W związku z ogłoszonymi informacjami Rządu RP podaję terminy dotyczące dalszej edukacji: zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2020, dzień wolny od zajęć szkolnych 01.01.2021 (Nowy Rok), nowy termin ferii zimowych 04-17.01.2021, zakończenie semestru 29.01.2021, wystawienie ocen do 22.01.2021.

   | 24.11.2020 | M. Lewicki |